Velevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, Aperga

Изследване Герисан

Натуралният продукт от корена на кръвен здравец “Герисан” е създаден след 12 годишна научно-експериментална работа, работа по изработването на съвременна технология на производство и провеждане на клинични изпитания.

 

Началото бе през 1989 година.
Тогава се роди идеята за създаване на продукт от това лечебно растение, тъй като се установи, че над 60% от експерименталните животни, поени предварително с екстракт от корените на кръвен здравец(Geranium sanguineum) и след това облъчени със смъртоносни дози йонизиращи лъчения, остават живи. За намирането на оптимални дози и схеми на приложение бе проведена научно-експериментална работа в продължение на 5-6 години, използвайки над 6000 бели безпородни мишки, над 3000 плъха, порода “Вистар”, над 1000 морски свинчета, 20 кучета. Научната работа се провеждаше в научно-експерименталните бази на Военно- медицинска Академия и на Българската Академия на науките. Технологията на производство бе разработена в развойната база на Софарма .

Стандартизираната субстанция бе изследвана в Онкологичния институт в Мюнхен - Германия по отношение на антиканцерогенния й ефект. Резултатите показаха, че “Герисан” е с по - мощен антикацерогенен ефект от някои химиотерапевтици като например миотефозин - при рак на дебелото черво, рак на ларингса и на млечната жлеза.

Антирадиационният ефект на “Герисан” бе клинически проучен в Националния Онкологичния Център - София. Бяха изследвани 30 болни, на които се провеждаше лъчетерапия и едновременно с това приемаха “Герисан”. Резултатите показаха, че всички болни завършиха лъчетерапевтичния курс, без да се наблюдава падане на левкоцитите под критичния минимум.

Натуралният продукт от плод на целина е разработван в продължение на три години. Бяха преодолени много трудности в технологичния процес. Проведоха се първоначални клинични изпитания на 10 души с проблеми в уринирането. Това бяха мъже над 65 годишна възраст, които съобщаваха, че през нощта стават 4-5 пъти, за да уринират. След едноседмичен курс, 7 от 10 съобщават, че струята при уриниране се е увеличила видимо и че през нощта стават само 1-2 пъти.

Установи се и повишаване титъра на тестостерона, което обяснява повишената сексуалност при мъжа, както и натрупването на мускулна маса.