Velevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, Aperga
Публична покана за - Доставка на Техническо оборудване за нуждите на Велеви Фарма ООД - гр. Стралджа

Кандидатства се само през ИСУН 2020

Примерен Образец на проекто договор_160

Примерен Образец на декларация на кандидата _160

Примерен Образец на оферта_160

Публична покана

Решение